NOTA PRAWNA

Zapraszamy na stronę www.grupocarino.com. Jest to strona stworzona dla naszych klientów. Wchodząc na naszą stronę, tym samym akceptują Państwo i są zobowiązani do spełnienia następujących warunków użycia. Proszę o uważne zapoznanie się z nimi. W przypadku braku akceptacji, nie będzie możliwe skorzystanie z tej strony.

1. Zobowiązanie

To Zobowiązanie (”Umowa”) wyróżnia warunki dostepu i użycia www.grupocarino.com . („Strona”) opisuje warunki potrzebne do dostępu i użycia. Niniejsze zobowiązanie w każdym momencie może być zmodyfikowane przez administratora strony. Wszelkie zmiany zostaną wprowadzone w trybie natychmiastowym. Najnowsza wersja będzie dostępna w każdym momencie na naszej stronie w dziale Warunków Usług. Wejście na stronę będzie uważane jako bezwarunkowa aprobata niniejszego zobowiązania.

2.Własność intelektualna.

(a) Nasza zawartość: Całkowita treść zapisana na stronie jest i będzie własnością www.grupocarino.com lub podwykonawców zawartości strony oraz jest chroniona prawem autorskim, patentami, markami oraz innymi prawami własności. Jakakolwiek kopia, rozpowszechnienie, użycie lub publikacja zawartości strony, które Państwo lub ktokolwiek inny wykona, pozostaje zabroniona bez wyraźnego pozwolenia dyrekcji www.grupocarino.com. W żadnym wypadku nie nabywa się żadnego prawa własności lub innych zysków w jakiejkolwiek zawartości lub poprzez użycie strony. Jesteśmy firmą handlową lub firmą zarejestrowaną w działalności www.grupocarino.com. Inne produkty i nazwy wspomnianych tutaj firm mogą być nazwami handlowymi należących do swoich szanownych właścicieli.

(B) Zawartość dostarczona przez użytkownika: Odwiedzając nasze forum, forum, czat, blog komentarze, i inne interaktywne części naszej strony użytkownik umieści wszelkie wymagane informacje o każdym z tych obszarów, tym samym upoważniając nas dając nam pozwolenie wieczyste, nieodwołalne, wolne od tantiem z takich materiałów, które nie ograniczają się do prawa do publikowania, przesyłania, dystrybucji lub tworzenia dzieł pochodnych na podstawie tłumaczeń, żeby tworzyć, modyfikować, zmienić, ulepszać, zmieniać, przedstawiać i wystosowywać publicznie tych materiałów w jakiejkolwiek formie lub pośrednio, czy to znanych obecnie lub jeszcze nie. Użytkownik może również udzielić pozwolenia innym użytkownikom dostępu do forum, forum, czat, blog komentarze, i do innych interaktywnych części naszej strony co tym samym jest pozwoleniem wieczystym, nieodwołalną licencją do oglądania, pobierania, przechowywania i odtwarzania ich reklam, ale ta licencja jest ograniczona do osobistego użytku i czerpania korzyści dla drugiej strony.

(C) Do użytku osobistego: Zarząd www.grupocarino.com udziela grantów o ograniczonej, odwołalnej licencji na korzystanie z tej strony wyłącznie dla użytku osobistego i nie do dystrybucji ponownej publikacji, przekazywania, sprzedaży, przygotowania produktów pochodnych lub inne wykorzystanie. Użytkownik zgadza się nie do kopiowania materiałów z witryny, inżynierii wstecznej wchodząc do witryny, należy użyć materiałów, produktów lub usług nie naruszających prawa. Korzystanie z tej witryny internetowej pozostaje wedle uznania www.grupocarino.com i to właśnie zarząd www.grupocarino.com może zaprzestać korzystania ze strony internetowej w dowolnym momencie.

(d) Inne zastosowania: Wszelkie inne użycie zawartości witryny, w tym wnoszenie informacji, pobieranie, modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, uczestniczenie w przekazywaniu lub sprzedaży, kopiowania, powielania, publikowania, tworzenia dzieł pochodnych, rozpowszechniania, wykonywania , wystawiania , wprowadzenia do innej strony internetowej, reprodukowanie strony (czy to poprzez powiązanie, zaznaczanie i inne) w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać wszelkie treści, w całości lub w części jest zabronione bez uprzedniej zgody ze stony zarządu wyrażonej pisemnie www.grupocarino.com.

3. Zwolnieni z odpowiedzialności.

(A) Brak gwarancji. Informacje na tej stronie są "w wersji takiej jak widać" i "w takiej jaka jest dostępna". Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z tej witryny na własne ryzyko. Zarzad www.grupocarino.com nie udziela żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym wyraźnego, prawnych i wszelkich gwarancji: handlowej, przydatności do określonego celu, a nie przestępstwo. Użytkownika jedynym i możliwym rozwiązaniem w odniesieniu do korzystania z tej strony będzie przestać go używać. Ponadto, zarząd www.grupocarino.com nie daje gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez zakłóceń, będzie dostępne zawsze i wszędzie, bezpieczne i wolne od błędów, że ewentualne defekty zostaną naprawione, lub że usługa nie ma żadnych wirusów lub innych szkodliwych składników. Zarząd spółki www.grupocarino.com , organy pomocnicze, zależne, stowarzyszone i dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za usunięcie, niezachowanie lub nieterminowego dostarczenia wszelkich informacji lub materiałów, a także wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób niż na witrynie. Korzystanie z Serwisu w celu uzyskania usługi jest na własną odpowiedzialność, i użytkownik będzie sam ponosił odpowiedzialność za uszkodzenia komputera lub utratę danych, które mogą wynikać z pobierania tych informacji lub materiałów.

(B) Ograniczenie odpowiedzialności. Zarząd www.grupocarino.com nie ponosi odpowiedzialności za dostawców lub osoby trzecie w żadnym wypadku, ani za szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, straty, karnych lub odstraszających, ale nie prowadzące do odszkodowania za utratę zysków, wartości firmy, wykorzystywania, danych lub innych strat, jakie może ponieść w związku z www.grupocarino.com, administracja strony i jej korzystania z wszelkich danych lub innych materiałów przekazanych przez przebywajacych na witrynie miejscu lub usług, informacji uzyskanych, otrzymane lub sprzedawane przez formularz na stronie, bez względu na rodzaj roszczenia lub charakter roszczenia, nawet jeśli zarząd www.grupocarino.com poinformował o możliwości uszkodzenia lub utraty.

4. Warunki dotyczące działań realizowanych przez użytkownika / zawartości witryny

(a) Udział na własną odpowiedzialność. Przystąpienia i uczestniczenia w naszym forum, forum, czat, blogu, komentarzach, blog i innych interaktywnych częściach naszej strony i dostęp do materiałów znajdujących się na własną odpowiedzialność.

(B) Brak powielania. Na każdym monitorze lub ekranie, w celu obserwowania komunikacji na naszym forum, ogłoszeniach, czat, blog, komentarze, blogi i inne interaktywne części naszej strony i nie jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie materiały, które z naszych forach, w dziale ogłoszeń, czat, blog, komentarze, i inne interaktywne obszary naszej strony dla uczestników witryny i nie akceptujemy odpowiedzialności w tym zakresie. Jeśli zostaniemy powiadomieni przez którąkolwiek ze stron, że wszelkie komunikaty zawarte w naszym forum, dziale ogłoszeń, czat, blog, komentarze, i innych interaktywnych częściach naszej strony jest przeciwko tym warunkom, możemy a nawet jesteśmy zmuszeni do zbadania sytuacji i określić według własnego uznania, czy usunąć powiadomienia z naszego forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarzy i innych interaktywnych części naszej strony. Nie mamy obowiązku i odpowiedzialności w celu zbadania lub usunięcia treści z naszego forum, działu ogłoszeń, czat, blog, komentarze i inne interaktywne obszary naszej strony internetowej na podstawie skargi lub przez inny powód.

(C) Poufność na własne ryzyko. Nie składamy żadnych oświadczeń lub gwarancji co do dokładności i poprawności wszelkich oświadczeń lub materiały zamieszczane przez naszego forum, tablicy ogłoszeń, chat, blogu i innych interaktywnych częściach naszej strony. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na podjęcie ryzyka wszelkich działań podejmowanych w poufności informacji zawartych na naszym forum, tablicy ogłoszeń, chat, i inne interaktywne części naszej strony.

(D) Brak poparcia. Nie popieramy udzielać wszelkiego uwierzytelnienia lub oświadczeń przez każdego uczestnika forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze, i inne interaktywne części naszej strony. Pozostają w zakresie ich własnych kryteriów każdego uczestnika opinii i poglądów oddanych na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze lub innych interaktywnych części naszej strony. Nie popieramy, nie wspieramy ani nie udzielamy żadnego uwierzytelnienia lub powodu powoływania się na takieo świadczenia lub opinie.

(E) Użytkownik ponosi odpowiedzialność. Użytkownik bierze na siebie​​ całkowitą odpowiedzialność za swoje wypowiedzi i materiały, które na naszym forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze i innych interaktywnych częściach naszej strony i konsekwencji, przewidywane lub nie, które mogą korzystać z tych stwierdzeń. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych kroków, aby obarczać nas odpowiedzialnością za wszelkie materiały lub oświadczenia złożone nie przez pracowników zarządu www.grupocarino.com.

(F) Usunięcie materiałów: Jako użytkownik naszego forum, działu ogłoszeń, czat, blog, komentarze i innych interaktywnych części naszej strony, użytkownik zgadza się, że możemy usunąć wszelkie materiały z naszej strony, wedle naszego uznania, bez wyraźnego powodu lub w ogóle bez powodu. Obejmuje to materiał, który może być szkodliwy, obciążający, obraźliwy, wulgarny, pornograficzny lub inny. Jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za szkody użytkownika lub za inne osoby, które mogą ucierpieć w wyniku jakichkolwiek materiałów lub zawieszenia naszego forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze i innych interaktywnych części naszej strony w każdej chwili .

(G) Prawo o usunięciu: Mamy prawo do usunięcia, wyrzucenia lub dyskwalifikacji uczestników i którzy mają dostęp do naszego forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog komentarze, blogi i inne interaktywne części naszej strony w dowolnym czasie z dowolnego powodu lub bez powodu. Jako takie działania w ramach własnego uznania wyłącznie i absolutnego. Obejmuje to wszelkie naruszenia tej zgody, destrukcyjne zachowania, skargi od innych użytkowników, każde rzekomo nielegalne działalności, z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu.

(H) Prawo do zawierania: Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia naszego forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze i innych interaktywnych części naszej strony w dowolnym momencie. Jesteśmy zwolnieni z wszelkich roszczeń, szkód, wymagania, zagrożenia, obowiązki, działania, powództwa lub urazy, które mogą wynikać nie z tego działania, w tym szkody wtórne, przypadkowe szkody wszelkiego rodzaju i typu.

(I) Zakazy. Użytkownik zgadza się, że nie będzie:

(1) Korzystać z forum, tablicy ogłoszeń, czat, blog, komentarze i innych interaktywnych obszary naszej strony internetowej na wszelkich celów niezgodnych z prawem,

(2) Publikacja jakichkolwiek materiałów naruszających prawa autorskie, tajemnice handlowe, poufne informacje, lub jakiejkolwiek innych praw na naszym forum, działu ogłoszeń, czat, blog, komentarze, i innych częścach interaktywnych na naszej stronie.

(3) Umieszczenie materiałów, które zawierają fałszywe oświadczenie o każdej osobie, która naruszy prawo do prywatności osoby, gróźb, prześladowania, lub jakiekolwiek nadużycia lub zakłopotanie innych na naszym forum, tablica ogłoszeń, czat, blog, komentarze i inne interaktywne część naszej strony,

(4) Umieszczenie jakichkolwiek materiałów obscenicznych, pornograficznych, erotycznych lub dotyczących przemocy materiałów, grafiki, fotografie, teksty lub w inny sposób na naszym forum, tablicę ogłoszeń, chat, blogi, komentarze i inne interaktywne obszary naszej stronie.

(5) Umieszczenie materiału, który byłby reklamą, próbował zaproszenia biznesowe, materiały marketingowe lub sprzedaży materiałów promocyjnych na naszym forum, tablica ogłoszeń, czat, blog, komentarze i inne interaktywne obszary naszej stronie.

(6) Podszycie się pod kogoś innego.

(7) Umieszczenie materiałów , które są problematyczne lub nie na temat na naszym forum, tablicy ogłoszeń, chat, komentarze, blog i inne interaktywne część naszej strony.

(J) Pozostanie nieposzkodowanym. Jeśli uszkodzenia spowodowane przez udział jakiejkolwiek przyczyny, zwalnia nas od wszelkich roszczeń o odszkodowanie osób trzecich wynikających z jej uczestnictwa, przez ich zachowanie na naszym forum, tablica ogłoszeń, czat, komentarze, blogu lub na innym obszarze interaktywnym strony.

5. Inne:

(A) Zakaz używania danych. Zabrania się eksploracji danych, zgarniania, śledzenia, zbierania przez proces lub procesy, które wysyłają automatyczne zapytania do serwisu http://www.grupocarino.com . Użytkownik nie mogą korzystać z witryny www.grupocarino. com do kompilacji reklam, w tym wykaz produktów lub konkurencyjnych usług. Użytkownik nie może korzystać z witryny lub jakichkolwiek materiałów niechcianych komercyjnych wiadomości e-mail.

(B) Dla grupy docelowej. www.grupocarino.com jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Nie przeznaczony dla osób poniżej 18 lat.

(C) Zgodność z prawem. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z witryny. Ponadto, wyraża zgodę, że informacje określone przez użytkownika są prawdziwe i dokładne .

(D) Odszkodowania. Użytkownik zgadza się zabezpieczać, bronić i podtrzymywać zarządu www.grupocarino.com, partnerów, pracowników i partnerów z wszelkiej odpowiedzialności, strat, roszczeń i wydatków, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, związane z naruszeniem niniejszej Umowy lub korzystania z witryny.

(E) O prywatności. Twoja wizyta na naszej stronie jest również regulowana przez naszą Polityką Prywatności. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.Zarząd zastrzega sobie prawo www.grupocarino.com. Należy pamiętać, że upoważnia nas do używania i przypisać wszystkie informacje podane w sposób zgodny z naszą polityką prywatności.

(F) Jeśli uważasz, że twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, proszę podać odpowiedni komunikat do wszystkich z całkowitą informacją do naszego agenta od praw autorskich:

(1) Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

(2) Opis chroniony prawami autorskimi, które Twoim zdaniem zostały naruszone.

(3) Opis, w którym miejscu na witrynie zostały naruszone prawa od praw autorskich

(4) Twój adres, numer telefonu i adres e-mail.

(5) Oświadczenie, że masz przekonanie, że zakwestionowanie użycie nie jest autoryzowane przez właściciela, jego agenta lub prawo.

(6) Prywatny komunikat, złożony pod groźbą odpowiedzialności karnej, podkreślając, że powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną do działania w imieniu praw autorskich. Nasz agent upoważniony do odbioru zawiadomień o naruszeniu praw autorskich na stronie jest zarządz www.grupocarino.com, które mogą być osiągnięte wysyłając wiadomość: Prosimy o kontakt.

(G) Rozdzielność. Wszelkie postanowienia niniejszej umowy będą sądzone przez właściwy sąd za niewykonalne i nieważne, takie postanowienie będzie ograniczone lub wyeliminowane do niezbędnego minimum tak, że niniejsza Umowa pozostaje w pełnej mocy.

(H) Zakończenie. Zarzad www.grupocarino.com może wypowiedzieć niniejszą umowę w każdym czasie i bez powiadomienia jakiegokolwiek powodu.

6. Informacje dotyczące kontaktu:

Proszę używać ten link do kontaktu z nami.

 

Please publish modules in offcanvas position.